Skip to Content Skip to Search
GSK lab worker

Produkty

Wytwarzamy szeroką gamę leków na receptę, szczepionek i produktów ochrony zdrowia.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą w kluczowych obszarach biznesowych.

W związku z zawarciem z firmą Pfizer umowy joint venture utworzymy w przyszłości nową spółkę specjalizującą się w produktach ochrony zdrowia i globalną spółkę wytwarzającą produkty farmaceutyczne/szczepionki.

Zgłoś działanie niepożądane

Wartością firmy GSK jest bezpieczeństwo Naszych Pacjentów i Konsumentów.

U osób stosujących leki oraz inne produkty mogą wystąpić zdarzenia niepożądane, które nie zawsze można przewidzieć.

Z tego powodu niezwykle ważne jest dla nas stałe monitorowanie bezpieczeństwa produktów naszej firmy.

Zgłoś działanie niepożądane

Firma GSK jest zobowiązana do prowadzenia rejestru wszelkich działań niepożądanych, dotyczących własnych produktów leczniczych, zgłaszanych przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz pacjentów lub ich opiekunów.

Oferta handlowa

Naszych partnerów handlowych zapraszamy do odwiedzenia strony gsk24.pl

Znajdą tam Państwo aktualne informacje dotyczące oferty handlowej firmy dla aptek oraz zakładów opieki zdrowotnej, a także warunki współpracy z dostawcami towarów i usług.

OGÓLNE WARUNKI NABYWANIA TOWARÓW I USŁUG GLAXOSMITHKLINE POLSKA 4.0

Obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku